inteso-header

Samozatrudnienie a umowa o pracę – kiedy postawić na współpracę biznesową?

W wielu firmach popularną praktyką okazuje się zawieranie umów B2B z osobami, które tak naprawdę są stałymi pracownikami danego przedsiębiorstwa. To z pozoru bardzo korzystna dla obu stron taktyka – pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie, pracodawca zaś ponosi mniejsze koszty. W naszym artykule rozwiewamy wątpliwości – przedstawiamy korzyści płynące z umów biznesowych i podpowiadamy, kiedy ich zawieranie może okazać się niezbyt dobrym pomysłem.

 

Umowa B2B nie może nosić znamion stosunku pracy – takie zdanie z pewnością powie każda księgowa, z którą będziesz konsultował warunki umowy biznesowej z nowym lub dotychczasowym pracodawcą. Co to jednak oznacza? Wyjaśniamy, kiedy umowa biznesowa może być uznana za umowę o pracę. W naszym artykule tłumaczymy również, czym jest stosunek pracy i przedstawiamy korzyści płynące z umowy B2B.

Stosunek pracy – co to takiego?

Stosunek pracy może być zawarty między dwoma stronami: pracownikiem i pracodawcą. Warto zauważyć, że umowa o pracę to nie jedyna forma jego nawiązania – zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy, osoba zatrudniona może wykonywać swoje obowiązki również na podstawie powołania, wyboru, mianowania czy spółdzielczej umowy o pracę. Osobą zatrudniającą natomiast jest jednostka organizacyjna, która może, ale nie musi posiadać osobowości prawnej – może to być również osoba fizyczna.

 

Istotne dla naszych dalszych rozważań jest zauważenie, iż przepisy Kodeksu pracy mówią, że w stosunku pracy:

 • pracownik jest zobowiązany do wykonywania określonych zadań na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i czasie,
 • pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracownika za ustalonym wynagrodzeniem.

 

Należy podkreślić, że jeśli umowa zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą spełnia powyższe kryteria, nie ma znaczenia fakt, jak zostanie nazwana – zawsze bowiem będzie zawarty w niej stosunek pracy. Co istotne, obowiązujące obecnie przepisy wyraźnie zabraniają zawierania umów cywilnoprawnych, które miałyby zastępować umowy o pracę. Jest to jednak dość powszechna praktyka, co wynika z szeregu korzyści płynących ze współpracy w modelu biznesowym.

Umowa B2B – jakie korzyści dla pracodawcy i pracowników?

Nie da się ukryć, że czynnikiem decyzyjnym w kwestii umowy B2B i umowy o pracę jest podłoże ekonomiczne. Okazuje się, że dzięki takiej formie współpracy pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie, a pracodawcy ponoszą znacznie mniejsze koszty. Co się składa na opłacalność takiego rozwiązania?

 

Jednym z podstawowych kosztów, których nie musi już pokrywać pracodawca, są składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku umowy B2B, to pracownik (jako przedsiębiorca) rozlicza się z ZUSem. W Polskim Ładzie dla prawidłowego wyliczenia wysokości składki dobrze jest zatrudnić doświadczone biuro księgowe, ponieważ jest ona uzależniona od osiąganych dochodów.

 

Korzyścią dla pracodawcy jest również brak płatnego w 100% urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę. Co prawda istnieje możliwość umieszczenia go w umowie B2B, jednak w większości przypadków nie decydujemy się na to, by uniknąć cech stosunku pracy. Zwróć również uwagę, że pracując w systemie biznesowym, nie otrzymujesz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. W przypadku klasycznych rozwiązań osoby zatrudnione posiadają tzw. zabezpieczenie społeczne – otrzymują od 80 do 100% wynagrodzenia, gdy z różnych powodów nie mogą świadczyć swojej pracy.

 

W systemie B2B zmienia się również odpowiedzialność pracownika. Warto bowiem zdawać sobie sprawę, że osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą ponosić koszty wynikające ze spowodowanej szkody, jednak nie mogą one przekraczać 3-krotnej wysokości jego wynagrodzenia miesięcznego (nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie). Pracodawca współpracujący z przedsiębiorcą w oparciu o umowę cywilnoprawną może żądać od niego zupełnego pokrycia wszelkich kosztów.

Umowa o pracę czy kontrakt B2B?

Pracodawca, decydując się na umowy cywilnoprawne, traci również m.in. obowiązek wypłacenia odprawy (również pośmiertnej). Nie da się więc ukryć, że takie rozwiązanie jest dla niego znacznie bardziej korzystne niż standardowe – musi jednak zadbać o to, by biuro księgowe w odpowiedni sposób przygotowało umowę. Czy jednak opłaca się ono samemu pracownikowi?

 

W związku ze znacznie obniżonymi kosztami oraz istotnym zmniejszeniem odpowiedzialności za pracownika, pracodawcy są skłonni zapłacić mu więcej. Wynika to również z faktu, że faktura zostanie wliczona w koszty, co oznacza kolejną korzyść dla zatrudniającego. Jeśli wysokość wynagrodzenia jest naprawdę atrakcyjna, potencjalni pracownicy są w stanie zgodzić się na podpisanie umowy B2B, mimo że wiąże się to z założeniem działalności i opłacaniem księgowości.

Kiedy samozatrudnienie jest uznane za umowę o pracę?

Aby w wyniku podpisania umowy B2B nie zrodziły się problemy, biuro księgowe musi dobrze przygotować niezbędne dokumenty. O tym, czy nosi ona znamiona umowy o pracę, świadczą bowiem czynniki o obiektywnym charakterze:

 • zobowiązanie do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy,
 • zobowiązanie do wykonywania obowiązków pod kierownictwem pracodawcy,
 • zobowiązanie do wykonywania obowiązków w określonym miejscu i czasie,
 • zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

 

Jak wspomnieliśmy, w Polsce mamy zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – dlatego tak ważne jest dokładne przemyślenie, czy zmiana jej formy będzie dla ciebie realnie korzystna. To interesujące rozwiązanie głównie wtedy, gdy masz szansę wykonywać swoje usługi na rzecz kilku przedsiębiorstw, wyraźnie podnosząc tym samym swoje dochody.

biuro rachunkowe - Żory

Dochód a przychód firmy – czym się różnią?

Początki prowadzenia działalności gospodarczej bywają trudne – nie uczymy się bowiem w szkole o podatkach, a podstawowa wiedza o pieniądzach jest u nas znikoma. Okazuje się, że pierwszym problemem jest ustalenie, czym różnią się dochód i przychód firmy, którą będziemy prowadzić. Abyś zawsze był pewny, o czym mówi zatrudniona księgowa, koniecznie przeczytaj przygotowany przez nas artykuł.

 

Biuro księgowe może prowadzić niemal wszystkie dokumenty twojej firmy. Jako przedsiębiorca nie musisz więc martwić się ani teczkami pracowników, ani też rozliczeniami z fiskusem. Twoim zadaniem jest tworzenie produktów lub świadczenie usług, których potrzebują twoi klienci. Dobrze jest jednak, gdy orientujesz się w podstawowych terminach, które pozwalają ci lepiej przygotować nową ofertę. Dochód, przychód i obrót to właśnie jedne z nich. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym polega różnica między nimi.

Przychód – co to jest?

Podstawą dla ogarnięcia finansów prowadzonej firmy jest zrozumienie, co stanowi przychód. Musisz wiedzieć, że to każdy wpływ finansowy, jaki uzyskasz z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – a więc każda kwota, na którą został wystawiony paragon, faktura czy inny dokument sprzedaży. To najczęściej wartość sprzedanych towarów lub wyświadczonych usług. Przychód generuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

 

Warto wiedzieć, że ustawa o PIT precyzuje, co zalicza się do przychodów. Są to przede wszystkim:

 • pieniądze otrzymane od klienta za sprzedany produkt lub świadczoną usługę,
 • wszelkie otrzymane świadczenia, rzeczy oraz prawa, które mają charakter nieodpłatny lub częściowo odpłatny,
 • wysokość odliczonego lub zwróconego podatku od towaru i usług (podatek VAT).

 

Aby podsumować, czym jest przychód, należałoby powiedzieć, że to wszystkie przepływy finansowe, które prowadzą do uzyskania dochodu. Co bardzo istotne, wysokość przychodu nie odzwierciedla kondycji finansowej firmy – właśnie w tym celu niezbędne są nam dwa kolejne pojęcia: dochód i obrót.

Dochód – co to jest?

Dochód firmy mówi znacznie więcej o aktualnej kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa. Uznaje się za niego bowiem wszystkie przychody, które zostały pomniejszone o wszystkie koszty ich uzyskania oraz należne składki ZUS. Aby móc w ogóle mówić o dochodzie, wygenerowane przychody muszą być więc większe od kosztów poniesionych celem jego osiągnięcia.

 

Należy pamiętać, że dochód firmy analizujemy na 2 sposoby:

 • dochód netto, czyli kwota po odjęciu należnego podatku,
 • dochód brutto, czyli kwota przed odjęciem należnego podatku.

 

To właśnie na podstawie dochodu brutto obliczamy podatek dochodowy. Obliczeń możesz dokonać sam, następnie przesyłając do właściwego Urzędu Skarbowego poprawnie uzupełnione dokumenty i opłacając należne składki. Całą pracę związaną z tym może również przejąć doświadczone biuro księgowe, byś ty mógł zająć się rzetelnym prowadzeniem swojej firmy.

Koszty uzyskania przychodu – co to znaczy?

Aby móc prawidłowo wyliczyć dochód firmy, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu. Które wydatki możemy zaliczyć w ich poczet? To przede wszystkim:

 • koszty poniesione celem osiągnięcia przychodów,
 • koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia przychodów,
 • koszty mające związek z prowadzoną działalnością, które nie mają cech o charakterze osobistym istotnym dla przedsiębiorcy,
 • koszty potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

 

Oznacza to, że nie wszystkie wydatki poniesione przez przedsiębiorcę mogą być zakwalifikowane jako koszt podatkowy. Katalog tych, których nie można zaliczyć, obejmuje art. 23 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych. Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z dnia 21 września 2018 r.) koszty firmy muszą być racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a ich celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie przychodów.

 

Należy podkreślić, że w Polsce rozróżniamy 2 rodzaje kosztów uzyskania przychodów:

 • Bezpośrednie koszty podatkowe to wszystkie wydatki bezpośrednio łączące się z uzyskanym przychodem, a więc mogą obejmować np. zakup niezbędnych do stworzenia sprzedawanego produktu materiałów.
 • Pośrednie koszty uzyskania przychodu to te, których poniesienie nie jest związane bezpośrednio ze świadczoną usługą czy sprzedawanym produktem. Wśród nich znajdą się więc m.in. koszty biura rachunkowego, wyposażenie biura, paliwo do służbowego samochodu czy czynsz.

Obrót firmy – co to jest?

Obrót firmy to pojęcie, które jest bardzo często mylone z przychodem, podczas gdy tak naprawdę oznacza coś zupełnie innego. Podczas gdy przychód to wszystkie wpływy i należności, obrotem nazywamy przychód pomniejszony o należny podatek dochodowy. Pod tym pojęciem znajdują się również wszystkie otrzymane zaliczki czy przedpłaty, a dodatkowo zwiększają go wszelkie dotacje, dopłaty czy subwencje, które mogą bezpośrednio wpłynąć na ostateczną cenę świadczonych usług czy sprzedawanych towarów.

 

Jak widać, różnice pomiędzy przychodem, dochodem a obrotem firmy są dość istotne i warto je znać i rozumieć. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że w przedsiębiorstwie